Planovi agencije

  • Uredjenje dvorištaNeke od ideja za otvaranje novih delatnosti, a samim tim i novih radnih mesta:

  • Pranje i impregnacija prirodnog kamena (mermer, granit) održavanje nadgrobnih ploča

  • Pranje fasada otklanjanje grafita

 

Ali to nije sve - Ml NUDIMO REŠENJE...

  1. ZAPOŠLJAVANJE NEKVALIFIKOVANIH KADROVA - Promena programa zapošljavanja isključuje zapošljavanje u stalni radni odnos nekvalifikovanih lica i lica koja su se za rad osposobila šestomesečnim kursevima. Naše rešenje leži upravo u mogućnosti angažovanja i zapošljavnja ovih lica.

  2. PREUZIMANJE I ZAPOŠLJAVANJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA RADNE SNAGE - Do sada smo ugovorili i preuzeli i radnike "Čačanska banka" (seosko područje i jedinice van filijale), šest (6) higjeničarki i "Čačanska banka" (glavna filijala) jedna(1) higjeničarka. Ovakva mogućnost stoji otvorena za bolnice, banke, javna i privatna preduzeća.

  3. ZAPOŠLJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH LICA - Od početka rada agencija uspešno sarađuje sa Centrom za socijalni rad i angažovanjem samohranih majki i socijalno ugroženih lica, omogućuje im da povremenim ili stalnim angažovanjem zarađuju ili upotpune svoju zaradu.

Zarad ilustrovanja gore navedenog ističemo da "Vrednica" upošljava:

  • Stalno zaposleni: četlri (4) osobe
  • Privremeni i povremeni poslovi: dvadeset (20) osoba
  • Omladinska zadruga: Prijava na četiri sata rada (6 meseci radnog staža na godišnjem nivou) deset(10) osoba
  • Puno rado vreme: dve(2) osobe

 

Ml VODIMO BRIGU I PRAVILNO USMERAVAMO MLADE

U okviru humanitainog rada koji agencija obavlja svake prve subote u mesecu, a koji je od početka sprovođenja (februar 2004) do danas obuhvatio ustanove kakve su "Centar za socijalni rad", "Dom slepih", "Dom gluvonemih" kao i sva domaćinstva kojima je pomoć bila potrebna, a koja su nam se obratila. Trudili smo se da volonterski uključujemo mlade i tako ih uputimo na istinske vrednosti, ali istovremeno smanjimo postojeći jaz izmedju fizički zdravih i hendikepiranih lica.

Odvajanjem jednodnevne zarade svi zaposleni agencije dali su doprinos u pružanju pomoći najpre za Decu Kosova i Metohije prošle, dok se jedan dan u tekućoj godini radilo za poplavljeno područje Banata. Pripremili smo program koji bi u naš humanitarni rad uključio SOS telefone, mlade uputio na pomoć starima i bolesnima (kupovina, plaćanje računa, pomoć u kući). Uz svakog mladog volontera kao i do sada bila bi neka od žena iz našeg tima.

Spremni smo da se odazovemo i učestvujemo u humanitarnim akcijama ko god da ih inicira i voljni da sagledamo i potpomognemo svaku ideju koja bi bila na opšte dobro sredine u kojoj živimo i radimo.

 

Agencija "VREDNICA" Ul. M. Mandića br. 23 32000 Čačak, Srbija Telefon 032/373-233 032/ 374-244 office@vrednica.co.yu